horse_372 [„Проект Хармония“ – Част 1 Развитие и обучение на кончето]