riding_home_feb_2007 [Ако мислите да се откажете от ездата?]