Как взаимодействат енергийните системи на коня и човека

Как взаимодействат енергийните системи на коня и човека

Енергийната система на човека е представлявала интерес за хората още от началото на съзнателната им дейност. Под една или друга форма енергийните центрове, канали и начини на възействие са се развивали и предавали най-вече в жреческото и шаманско съсловие. От дълбока древност до нас са достигнали множество учения и практики, които взаимно се допълват и развиват. Тези знания са се съхранявали в тайните, окултни школи на посветени избранници. До хората са стигали много малка част от знанията на посветените и те с право са се мистифицирали. В последно време енергийната система на човека все повече се поставя в дневния ред на официалната наука. Търсят се обяснения на древните практики, като целта е да им се предаде колкото се може по-съвременно звучене. Изследванията в тази насока вече излизат от сянката на мистиката и се принасят в ежедневната практика. За сега най-пряко тези знания се прилагат в областта на лекарската практика.

В много страни на света се използва за възстановяване и лечение на човешкото здраве, така наречената хиппотерапия. При това лечение се използва благотворното влияние на коня върху човека. Терапевтичната езда и рехабилитация, като лечение е популярна от древноста. Много лекари препоръчват хипотерапията за лечение и възстановяване при различни заболявания като детска церебрална парализа, спина бифида, мускална дистрофия, мултиплена склероза, гръбначни изкривявания, ампутации, слухови и зрителни увреждания, синдрама на Даун, аутизъм, психични проблеми, сексуални проблеми и ред други заболявания и възстановяване целия организъм на човека. Вече и в България има изградени центрове в които се изучава и прилага хиппотерапия.

За целите на настоящото изследване се използва модифициран вариант на така наречената „багета”. Този уред позволява на оператора да идентифицира множество аномалии в околната среда. Известни са фундаменталните трудове на Луи Тюрен. Преди около 15 години от мен бе разработен нов, много по-информативен уред-багета. След множество проучвания и експерименти създадох и методика за работа с него. Снимка на уреда е показана на фиг.1. По форма основата не се различава от стандартната “багета” -медна „Г” образна пръчка. Различното от традиционната багета е наличието на система от два плоски магнита, монтирани на медната пръчка.

Монтажът е така направен, че магнитите могат да се въртят и фиксират в две успоредни вертикални равнини. Различното разположение на магнитите прови уреда чувствителен за различни информационни честоти. По този начин се повишава многократно селективността на уреда. При работа по моята методика използвам уреда като индикатор в дясната си ръка, а лявата си длан като детектор. Чрез насочване на дланта към обекта и реакцията на настроения на съответната вълна уред се фиксира пространственото разположение на енергийния източник. С голяма лекота се измерват енергийните центрове и аурата на човека и животните

От окултните науки се знае, че енергийната система на човека е изградена от 7 енергийни центъра, наречени чакри. Повече от пет хиляди години се знае , че човек има само седем чакри, и това задоволява голяма част различните школи по йога. Дали от уважение към техните учители, които са им казали, че чакрите на човека са седем, или поради липса на стремеж и умение те не се впускат в по-дълбоко изучаване на човешкото енергийно тяло. Какви са причините да не се развиват тези знания не знаем, но така или иначе задълбочени изследвания в тази област липсват дори в областта на тайните науки. В човешкият организъм циркулират два различни вида енергия, определени като ИН и ЯН енергии. Енергията ЯН идва отгоре, от Космоса, а енергията ИН идва от ядрото на Земята и се срещат в нашето тяло на място, описвано от различни автори, на различни места. Няма да се впускам в подробности, кой (енергиен център) чакра, какви функции има. Благодарение на конструирания от мен уред след обстойни изследвания, аз локализим повече от седемте енергийни центрове на човека. Разположението им е показано на фиг.2.

Малко се знае за енергийните центрове над главата, и почти нищо за тези под краката, които ни свързват с майката Земя. Независимо от това, те съществуват и си изпълняват своите функций, когато по някакъв начин ги възбудим, провокираме да ни служат. Тези, които са под всяко стъпало са подвижни в зависимост от това, дали стоим със събрани крака, или краката ни са разтворени по време на ходене. Те са на разстояние от 30 см. до метър и половина под стъпалата и са плаващи. А другата, събирателната, която е на разстояние почти две дължини на тялото, също плава по оста нагоре и надоло в зависимост от положението на краката. Цялата енергия , която идва от Земята е свързана с най-долната кост от гръбнака – на опашката. Именно за този енергиен център, който изпълнява толкова важна функция, да ни “заземява”, се знае много малко. Липсата на това “заземяване” е в основата на почти всички заболявания. А тези, които са над главата, от осма , девета (поне така се знае за тях) и нагоре също изпълняват своите функций , като ни свързват с Космоса. Когато горните и долните енергийни центрове са в хармония, обменят информация и енергия, тогава човек се чувства в отлично здраве. И обратно, кагато съществува дисбаланс между тях, човекът е болен.

Енергийната система на коня е показана на фиг.3 Разположението на енергийните центрове (чакри) е локализирано чрез използването на описания по-горе уред. Горния енергиен център (чакра) е пред коня и горе на около метър и двадесет, и енергията ЯН идва от горе (Космоса) и влиза през предните зъби в предния първи енергиен център – чакра, минава през другите, които са по главата и от мозъка се разделя на две посоки. Едната посока е по гръбначния стълб до опашката и се спуска по задните крака до копитата и отива надолу до събирателната, земната ИН. От всяко копито до събирателната има още по един енергиен център. Другата посока на енергията се спуска от мозъка по предните крака до копитата и от там се насочва към събирателната ИН. От предните копита до събирателната доло има още по два енергийни центъра за всяко копито. Събирателната е почти на същото разстояние като тази на човека. На фиг. 4 е показано разположетието на центровете когато коня бяга с разтворени крака: Когато коня си разтваря краката, събирателната чакра се плъзга надолу. Също така местоположението на енергийния център, който е над главата се е променило в обратна на посоката на бягане.

При “галоп” с приближени крака разположението е показано на фиг.5. Когато коня си събере краката, събирателния ИН енергиен център се плъзга нагоре. Горният енергиен център още по-изявено минава назад.

До тук представих енергийните системи на човека и коня по отделно. Изключително интересна е ситуацията при коята човекът е качен на гърба на коня. Когато човекът е с разтворени крака енергийният център под краката му се разделя на два центъра но каналите през тези центрове се събират в ИН центъра му под земята – фиг.6. На фиг.7 ездача и коня са готови за езда , но все още не са тръгнали Горният ЯН център на коня се е преместил. Той се приближава към ЯН енергията на човека. В това положение плаващите енергийни центрове на човека и неговата ИН събирателна се събират в една ос с ИН енергийния център на кон.

Конфигурацията се променя когато коня бяга и краката му са събрани фиг.9 Тогава ИН ценъра на коня отива на горе и по този начин АКТИВИРА, напомва енергията на човека. ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ, КОГАТО ЧОВЕКА Е НА КОНЯ , ЕНЕРГИЯТА НА КОНЯ „ПРЕМИНАВА „ПРЕЗ ЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА НА ЧОВЕКА И АКТИВИРА ВСЯКА ЕДНА КЛЕТКА ОТ ОРГАНИЗМА МУ. ТОВА Е ЕФЕКТЪТ ОТ ЕЗДАТА НА КОН. Конят, с неговата енергия обгръща енергията на човека, по този начин се образува БАЙПАС и двете енергий изпадат в синхрон. Преминават по гръбначния стълб на човека и активират всички енергийни центрове, чакри, колкото и малко да знаем за тях. Именно ИН енергията на коня със своите постъпателни движения активира ИН енергията на човека по един много ефикасен и здравословен начин.

Такава интерпретация на взаимодействието на енергийните системи на човека и коня е уникална и не се среща никъде в литературата. Лечебният ефект се описва но не се обяснява на ниво енергийни взаймодействия. Описани са и множество други ефекти при взаимодействието на коня и ездача, които се приписват на “интелигентността на коня ”. Например не се обяснява защо коня пази падналия ездач и не го настъпва. Налагайки енергийната система на човека върху тази на коня, в следствие на уникалното взаимодействие на двете системи, се обясняват и емоциите на коня, когато се качи ездач върху него.

Колкото и спорни да се направените изводи за механизма на въздействие на енергийната система на коня върху тази на човека, неуспорим факт е разположението на тези центрове. Предстоят нови детайлни изследвания, включващи взаимодействието на човешката енергийна систем а с тази на други животни. Възможно да се разкрият нови, неподозирани възможности за използването на животни при терапията на множество заболявания.

Автор: Желязко Танев