konen-skijoring [Конен скиджоринг – за любителите на ските и ездата]

конен скиджоринг - езда и ски