konen-skijoring-2 [Конен скиджоринг – за любителите на ските и ездата]

конен скиджоринг - езда и ски