Japan-Cup-konni-nadbiagvania [Конни надбягвания – Джъпейн Къп]