Japan-Cup-konni-nadbiagvania2 [Конни надбягвания – Джъпейн Къп]