horse_278 [Използване на One-Rein Stop за контрол на галопа на коня]