western_horsemanship-0123 [Контрол на скоростта на коня при уестърн езда]