Накратко за всестранната езда

Накратко за дисциплината по конен спорт Всестранна езда

всестранна ездаВсестранната езда е състезание изискващо от ездача прецизно познаване способностите на неговия кон, много голям опит във всички дисциплини на конната ездат както и на степента на подготовка на коня произтичаща от правилното и рационално обучение.
Всеки ездач отговаря за познаването и спазването на тези правила. Незнанието на този правилник от страна на официални лица или стюарди, независимо дали са предвидени или не в тези правила не освобождава от отговорност състезателя по конен спорт.

Дисциплината в конния спорт всестранна езда се състои от три различни изпитания, които се провеждат в няколко поредни дни, по време на, които всеки ездач участва с един кон във всички изпитания, а именно:

1. Тест по обездка. Теста по обездка се провежда през един или в някои случаи през няколко последователни дни, всичко зависи от това какъв е броя на конете, пряко следван на следващия ден от:
2. Тест по Крос кънтри  /изпитание в полето, крос/ Крос кънтри е състезание с препятствия и ще бъде пряко последван на следващия ден от:
3. Тест по прескачане на препятствия

Класиране при всестранната езда

В теста по обездка всеки ездач получава оценки от съдиите, които се преобразуват в наказателни точки. Те се записват за включване в крайния резултат и се публикуват чрез протокол.
При теста по крос кънтри всеки спортист бива санкциониран за получени грешки от прескачането на препятствия към които се добавят грешките от просрочване на времето. Те се записват за включване в окончателното класиране и се публикуват чрез протокол.
В третата част от всестранната езда, теста по прескачане на препятствия, всеки ездач се санкционира за грешки от препятствия и се добавят грешките за просрочване на времето. Те се записват за включване в окончателното класиране и се публикуват.

Индивидуално крайно класиране.
1. Индивидуален победител е този ездач / кон, които имат най-малко сумирани наказателни точки от трите изпитания във всестранната езда.
2. Във всички международни състезания, в случай на равенство между двама или повече състезатели, класирането се определя от:

.

.
.

  • Най-добрият постигнат резултат в крос кънтри включващ грешките от препятствия и грешките от просрочване на времето.
  • Ако все още има равенство, класирането се решава в полза на състезателя, чието крос-кънтри време е най-близо до оптималното време.
  • Ако все още има равенство, състезателят по всестранна езда с най-добри резултати в прескачането на препятствия
  • Препятствия(грешки от време & препятствия).
  • Ако все още има равенство, най-добър е спортиста с най-доброто време (бързо) в теста по прескачане.
  • Ако все още има равенство, класирането ще се определи в полза на спортиста с най-добрия процент в теста по обездка.
  • Ако все още има равенство състезателите ще се класират на едно и също място в крайното класиране.

Източник: horsesportbg.org