horse_race_01 [Нюмаркет – живот, подчинен на конете]