horse_race_02 [Нюмаркет – живот, подчинен на конете]