horse_race_03 [Нюмаркет – живот, подчинен на конете]