horse_race_06 [Нюмаркет – живот, подчинен на конете]