horse_race_07 [Нюмаркет – живот, подчинен на конете]