horse_race_08 [Нюмаркет – живот, подчинен на конете]