horse_290 [Обноски, подход и фиксиране на еднокопитни]