konete-0333 [Истинска събраност на коня – Част 4. Повдигане основата на шията на коня]