horse_249 [Как трябва да се работи с плашлив и нервен кон?]