scary-horse-343 [Как трябва да се работи с плашлив и нервен кон?]