horse_140 [Синхронизиране и координиране на помощите]