horse_228 [Надпрепусквания през препятствия – стипъл-чейз и през храсти]