Steeplechase-001 [Надпрепусквания през препятствия – стипъл-чейз и през храсти]