1221175_21313662-1 [Рейсинг терминология при конните надбягвания]