horse_121 [Рейсинг терминология при конните надбягвания]