steer_wrestling_02 [Уестърн дисциплини – Стиър Рестлинг]