steer_wrestling_03 [Уестърн дисциплини – Стиър Рестлинг]