chertomlik-kon [Ахал-текинецът – Азиатец ли е? Съживете тракийския кон!]