horse_367 [Ахал-текинецът – Азиатец ли е? Съживете тракийския кон!]