kikuli-1 [Ахал-текинецът – Азиатец ли е? Съживете тракийския кон!]