horse_119 [Довери ли се, конят отдава душата си на човека]