horse_258 [Проведе се първата по рода си фотоизложба „Коне и хора”]