horse_407 [Символиката на коня в езическа България]