konnik_001 [Символиката на коня в езическа България]