konnik_003 [Символиката на коня в езическа България]