horse_248 [Изложба на снимки и събития „Коне и хора”]