horse_419 [Кентавърът, Българският кон и изплашените гърци]