kentavar-1 [Кентавърът, Българският кон и изплашените гърци]