kentavar-2 [Кентавърът, Българският кон и изплашените гърци]