kentavar-4 [Кентавърът, Българският кон и изплашените гърци]