kentavar-5 [Кентавърът, Българският кон и изплашените гърци]