horse-78 [Кабиюк- наследство от Отоманската империя]