horse_184 [Kога е възникнало подковаването на конете?]