horseshoe13 [Kога е възникнало подковаването на конете?]