151980183938 [Кон жребец за $500 000 сме продали на американци]