horse_194 [Кон жребец за $500 000 сме продали на американци]