025640280210 [Конете в българската традиция и история]