078630225189 [Конете в българската традиция и история]