horse-76 [Конете в българската традиция и история]