group+shot+silv [Тренинг за личностно и професионално развитие чрез метода семейни констелации с коне]